Szczur

33 teksty – auto­rem jest Szczur.

Mamo

Ma­mo
Słowa nie do­cierają przez ściany
Wy­baczam przep­raszając
Przep­raszam pytając
Py­tam słuchając.
Milczysz.
Nie każdy może być matką
Nie każda mat­ka może być mamą
Ma­mo.
Lis­ty czy­nią mnie odważną.
Pisze
Niez­ro­zumienie wy­mie­szało się z krzykiem
Wolną stru­ga pos­ta­nowienia spływa po policzku
Jeśli będzie za długi nie przeczytasz
Nie spoj­rzysz na­wet na znaczek
Od­po­wiedz…nie płacz…nie krzycz…
Ma­mo jes­teś już dorosła
Zrozum 

wiersz • 2 stycznia 2018, 18:09

- Ja­ki cham ! 
-na zdro­we . 

myśl • 10 stycznia 2014, 18:18

curz ,cza­sem ro­bię błędy ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 sierpnia 2013, 12:56

To świado­mość możli­wości pop­ra­wy i nap­ra­wienia błędów czy­ni nas bar­dziej odważnymi...
__
Zauważone pod­czas malowania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 sierpnia 2013, 11:22

Kiedy mówi­my o so­bie na­wet jak kłamiemy , mówi­my prawdę ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lipca 2013, 19:11

-Długo mam jeszcze tak po­zować ? Gorąco ;/
- Właści­wie skończyłam ma­lować , spójrz czyż ten ob­raz nie jest piękny ?
- Piękny ,ale dlacze­go mnie tu nie ma ?
- Jak to, jes­teś pies­kiem , widzisz ja­ka jes­teś ład­na ? nig­dy nie byłabyś tak piękna gdy­byś była sobą ,nig­dy nie będziesz tak ład­na jak piesek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2013, 01:09

Cieka­we w ilu "Ludzkich" fil­mach mam swoją ro­le . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lipca 2013, 16:10

Jes­tem świado­mym te­go wa­riatem . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2013, 09:21

Kiedy się za­kocham ,za­kocham się na zaw­sze ... al­bo nig­dy się nie za­kocham . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2013, 14:02

Ba­wię się CZA­SEM ,całymi godzinami 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 maja 2013, 19:51
Zeszyty
  • Archiwum X – Do prze­myśle­nia na po­tem . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 stycznia 2018, 18:09Szczur do­dał no­wy tek­st Mamo